Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 General

Open a support ticket related to general problem

 Technical

Open a support ticket for all your technical problems

 Sales

Open a support ticket for anything related to sales